Kotki z internetu na łące
 Kotki z internetu na łące
Różnice
 Różnice
Polski rząd
 Polski rząd
Gud dżab Donald!
 Gud dżab Donald!
Rasija -
Prawdziwa twarz
 Prawdziwa twarz
Czasy się zmieniają
 Czasy się zmieniają
Czas na coś grubszego
 Czas na coś grubszego