Różnice
 Różnice
Polski rząd
 Polski rząd
Gud dżab Donald!
 Gud dżab Donald!
Prawdziwa twarz
 Prawdziwa twarz
Czasy się zmieniają
 Czasy się zmieniają
Czas na coś grubszego
 Czas na coś grubszego
Ciężkie pytanie
 Ciężkie pytanie