Kotki z internetu na łące
 Kotki z internetu na łące
Różnice
 Różnice
Polski rząd
 Polski rząd
Gud dżab Donald!
 Gud dżab Donald!
Policjant po cywilnemu zatrzymuje kierowcę, a następnie wmawia mu wykroczenie -
Prawdziwa twarz
 Prawdziwa twarz
Czasy się zmieniają
 Czasy się zmieniają
Czas na coś grubszego
 Czas na coś grubszego